เครื่องยนต์ดับเพลิงซึ่งฆ่าสมาชิกลูกเรือเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันนายอำเภอได้ปกครอง

น้ำมันถูกพบบนถนนที่รถดับเพลิงไถพรวนและไถเข้าไปในต้นไม้สังหารผู้จัดการจอห์นโนเบิลอายุ 46 ปีเขาเป็นผู้โดยสาร

ในการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการสอบสวนอุบัติเหตุร้ายแรงเดวิดอัลโลนายอำเภออัลโลกล่าวว่ารถตู้สีขาวเดินทางไปข้างหน้าของรถดับเพลิงอาจทำให้เกิดการหก

ไม่เคยติดตามรถตู้และคนขับ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2551 ระหว่างทิลลิซิเรียร์กับดอลล่าร์ Clackmannanshire